kvinnebasens logo  
nyhetsarkiv bedriftsarkiv profilarkiv

Månedens bedrift - oktober/november 2003

ICA Norge AS

 

Månedens bedrift er en av få norske store bedrifter som har like mange kvinner som menn i styret. - Derimot kan vi ikke skryte av like god kjønnsbalanse på ledernivået i bedriften, men jeg antar at kvinneandelen vil øke etter hvert, sier Siv Tophøj HR direktør i ICA Norge AS.

Kvinner fortsatt i mindretall

- Vi har først og fremst kjønnsbalanse i styret. I toppledersjiktet er kvinnene fortsatt i klart mindretall, understreker Tophøj.

ICA Norge AS er en av svært få store bedrifter som har like mange kvinner som menn i sitt styre. I ledelsen derimot er kvinneandelen på 23 prosent.

- Er det forskjell på rekruttering av kvinner til styre og ledelse?

- Vi opplever at det kan være vanskelig å rekruttere kvinner til toppledelsen. For eksempel vegrer mange kvinner seg for å ta en topplederstilling på full tid når de har små barn.

Tophøj mener at det som karakteriserer et godt styre og en god ledergruppe, er rett kompetanse og ressurser.

- Ikke minst at toppsjiktet representerer et mangfold ved en blandet deltakelse av både kvinner og menn, sier hun bestemt.

Hvordan tiltrekke seg kvinner

- Hvordan går ICA Norge frem for å øke kvinneandelen i topp-posisjoner?

- Vi er opptatt av å få jevnere kjønnsfordeling i ledelsen, og har fokus på dette under rekruttering av toppledere, under ellers like vilkår. Dessuten deltar vi i et mentor opplegg i regi av AFF, forteller Tophøj.

- For å tiltrekke oss kvinner til lederposisjoner fokuserer vi på oppgaver, ansvar og betingelser som er interessante, legger hun til.

- Hvordan gjør dere det?

- Vi merker at fokus på fleksibilitet, blant annet ved å ha mulighet til å jobbe hjemmefra, er attraktivt. For å motivere kvinner til å søke topplederstillinger er det viktig å legge til rette for at arbeid og familie kan kombineres.

Mellomledere

Tophøj forteller at ICA Norge allerede har en stor andel kvinner i mellomledersjiktet.

- Derfor forventer vi at andelen kvinner etter hvert skal øke i høyere stillinger, sier hun.

- Tror du at økt antall kvinner i topp-posisjonene bidrar til økt kvinneandel på mellomledernivå?

- Kvinneandelen i styret har nettopp økt, men vi håper og antar at det kan være en positiv faktor ved senere rekruttering.

Kvinnebasen - en synliggjøring

Tophøj tror på en synliggjøring av kvinners kompetanse for å øke andelen kvinner i topplederstillinger.

- I den forstand kan Kvinnebasen ha en positiv funksjon. Men, Kvinnebasen har vært ukjent for oss frem til nå, sier hun.

 

LK 01.10.2003