Månedens bedrift
27 juni 2002

Hafslund 

Det var med konsernsjef Rune Bjerkes ord om mangfold i mente vi valgte Hafslund som månedens bedrift. Vi ble allikevel usikre da vi så menn i dress strømme ut i foajéen på Solli plass. Hvor var kvinnene?
Ingen fare - Hafslund har kvinner både i styret og i ledelsen. Kvinnebasen har møtt to av dem: Tove Pettersen (til høyre) og Vibeke Strømme (til venstre).
Pettersen og Strømme er konserndirektører for henholdsvis Hafslund Kraftomsetning og Hafslund Tjenester. Begge er blitt ansatt på bakgrunn av sin kompetanse. Men det er vel ingen ulempe at de i tillegg er kvinner. Konsernsjef Rune Bjerke har tidligere uttalt at mangfold er viktig. Under Arena konferansen i Stjørdal i september 2001 lovte han at han skulle få kvinner inn i ledergruppa i løpet av ett år. Kvinnebasen er på plass for å se om han holder ord.

Hafslund-konsernet er et av de største børsnoterte kraftkonsern i Norden. Hafslunds kjernevirksomhet er produksjon, distribusjon og omsetning av elektrisk kraft. I Norge er Hafslund størst innen kraftomsetning, en betydelig norsk kraftprodusent og landets største netteier. I tillegg er Hafslund en stor aktør innen entreprenørvirksomhet og i sikkerhetsmarkedet. Videre eier Hafslund 33 prosent av Viken Fjernvarme AS, som er Norges største fjernvarmeselskap. 

Kvinne i kraftomsetning
Tove Pettersen (30) er konserndirektør for Hafslund Kraftomsetning, med 120 medarbeidere. Hun hadde jobbet 6 år i Hafslund med krafthandel og risikostyring, samt industriell oppfølging av kraftomsetningsselskapene Hafslund hadde eierinteresser i, da hun ble hentet inn til stillingen som konserndirektør.
- Jeg har lang bransjeerfaring. Har vært med på det meste i Hafslund og deltatt i hele fusjonsprosessen med Viken. Nå arbeider jeg med kraftomsetning med ansvaret for blant annet Oslo Energi og Tindra, som Hafslund er eier av, forklarer Pettersen.

Om kvinner i ledelsen
- Det tar tid å omvende en mannsdominert bransje som kraftbransjen, sier Pettersen, og forteller at hun nok må svare nei på spørsmålet om Hafslund har ulike trainee, eller mentorordninger for å rekruttere flere kvinner. 
- Hafslund er bare i startfasen av en stor omstrukturering. Vi har mange utfordringer, og dette er ordninger som vil bli spennende å se på etter hvert, legger hun til.

Pettersen er skråsikker på at det finnes dyktige kvinner. Hun vokter seg for å generalisere på alle kvinners vegne - det er også mange individuelle forskjeller. Men hun er sikker på at en bred sammensetning med hensyn til kjønn, alder, formell kompetanse og erfaringsbakgrunn er berikende for en bedrift.

Selv om Hafslund tradisjonelt har vært en mannsdominert bedrift har hun aldri opplevd problemer med å bli tatt seriøst på tross av ung alder og kjønn.
- Det har jo vært kvinner i Hafslund i mange år. Men det er viktig å ha noen på toppen som kan være rollemodeller og bryte vei for andre kvinner som ønsker seg lederposisjoner, sier Pettersen.

Takke ja til muligheter
Selv takket Pettersen ja til konserndirektørjobben etter en nøye vurdering.
- Ja, det var gjennomtenkt. Jeg hadde lite ledererfaring fra før, og en slik stilling innebærer mye ansvar. Men ikke minst var det en kjempemulighet som jeg ikke kunne la gå fra meg. Pettersen antyder forsiktig at det er litt "jentete" å være usikker på om en besitter den rette kompetansen. 
Pettersen angrer ikke på sitt valg.
- Jeg har fått frihet og ressurser til å utforme virksomheten etter mine intensjoner. Lederteamet har en stor bredde og det er aksept for ulike erfaringer og kompetansebakgrunner. Det gjør det lettere å ta gode beslutninger. En kan rådføre seg og diskutere med andre. Det skaper en dynamikk som leder til løsninger, mener Pettersen.

Kvinnebasen I
Pettersen tror næringslivet er i begynnelsen av en trend hvor mangfold er et viktig kriterium for sammensetning av ledergruppen. Hvis en søker bredde er det plass for kvinner i ledelsen.
- Jeg tror Kvinnebasen har en viktig symboleffekt i seg selv. Den viser at kvinner vil og kan ta på seg utfordringer. Jeg stiller meg veldig positiv til en synliggjøring av kvinners kompetanse på denne måten. Det er på tide at menn i maktposisjonene får øynene opp for den kompetansen også kvinner besitter.

Til tjeneste
Det er tydelig at noen i Hafslund verdsetter kompetansen som arbeidstakerne besitter - uavhengig av for eksempel kjønn og alder. Det er ikke bare Tove Pettersen som har kommet inn i toppledelsen, det har også Vibeke Strømme. På vei ut av Hafslunds korridorer fikk Kvinnebasen også en prat med henne.

Tidligere direktør for forretningsutvikling i Viken, Vibeke Strømme (37), var ikke i tvil da hun fikk tilbudet om jobben som konserndirektør for Hafslund Tjenester, hvor hun er ansvarlig for shared services, kundefront samt oppfølging av porteføljebedrifter.
- Jeg takket umiddelbart ja. Selv om jeg hadde en del ledererfaring fra før, var denne rollen annerledes. Hafslund er et stort konsern som opererer på mange felter. Forretningsområdet Tjenester er stort og det skjer mye spennende i en slik omstillingsprosess som vi er inne i nå, sier hun. 
- En slik prosess åpner for eksempel for endringer i ledersjiktet. Selv er jeg opptatt av å sette sammen team med ulike mennesketyper som har ulik formell utdanning og erfaringsbakgrunn.

Rollemodell
Kvinnebasen spør henne om hvordan det er å være rollemodell.
- Jeg har selv hatt rollemodeller, og er bevisst min egen rolle for andre kvinner i organisasjonen.

Strømme trekker altså ikke opp stigen etter seg, selv om hun har topposisjon i et stort konsern.

- Jeg synes det er viktig å vise at det går an å kombinere lederansvar og familieliv. Jeg setter klare grenser: - må jeg hente barn, så gjør jeg det, sier hun lett.
Kvinnebasen undrer om ikke det er lettere for en kvinnelig enn en mannlig leder å prioritere hvordan en selv vil løse kombinasjonen familieliv og topplederjobb.
- Jo, på grunn av de tradisjonelle kjønnsrolleoppfatningene, tror jeg kulturen i de fleste organisasjoner gjør slike valg vanskeligere for menn. - Men jeg synes alt nå at mange menn er blitt mye flinkere på dette området.

I så måte mener Kvinnebasen at Strømme som toppleder også er et forbilde for menn, og håper kulturen vil endre seg til å akseptere menn også som både arbeidstakere og personer med omsorgsansvar.

Kvinnebasen II
Vibeke Strømme registrerte seg i Kvinnebasen i februar, nesten uten at hun visste det selv.
- Det var mannen min som registrerte meg, forteller Strømme.
Den vinklingen på å registrere seg har Kvinnebasens utsendte for øvrig ikke hørt om før.

Både Pettersen og Strømme ble, som mange andre, kjent med Kvinnebasen under kvoteringsdebatten. Uavhengig av kvoteringsforslaget til regjeringen, ønsket de begge debatten velkommen. For å skape større bredde i ledelse og styresammensetninger er det viktig å være bevisst kvinners kompetanse.

Kvinner i Hafslund
To av de åtte aksjonærvalgte i Hafslunds styre er kvinner: Giselle Marchand, tidligere administrerende direktør i Bates-Gruppen, og Kristin Bjella, partner i advokatfirmaet Haavind Vislie DA. I tillegg til disse åtte består Hafslunds styre av fire ansattes representanter. Disse er alle menn. Samtlige ble valgt inn i styret 20. desember 2001.

I konsernledelsen i Hafslund er det også to kvinner: Tove Pettersen, konserndirektør for Hafslund Kraftomsetning, og Vibeke Strømme, konserndirektør for Hafslund Tjenester. Konsernledelsen består av i alt 10 personer.

 

Bedriftsarkiv

 

Kvinnebasen
LK/LN 27.06.2002