kvinnebasens logo  
nyhetsarkiv bedriftsarkiv profilarkiv

Bedriftsarkiv

Norsk Tipping er opptatt av likeverd og mangfold, sier direktør for informasjon og samfunnskontakt Peer Jacob Svenkerud
Norsk Tipping

ICA Norge AS kan skryte av kjønnsbalanse i styret, men ikke på ledernivå, sier bedriftens HR direktør Siv Tophøj.
ICA Norge AS

Nordis Vik Olausson, direktør i Økonomi- og HR-avdelingen i Vinmonopolet, gir oss innsikt i hvorfor bedriften har en høy andel kvinner i ledersjiktet.
Vinmonopolet AS

Andelen kvinnelige ledere har økt fra 15,2 prosent i 1988 til 46,2 prosent i 2002. Kommunikasjonsdirektør Merete Lütken i NRK forklarer hvordan bedriften har fått det til.  
NRK

BI har en høy andel kvinner blant faglige ansatte, i styret og ledelsen og med likestilling på studentnivå, forteller Torger Reve, rektor ved BI.
Handelshøyskolen BI

Møt to av kvinnene i toppledelsen til Hafslund - Vibeke Strømme og Tove Pettersen.  
Hafslund

40 prosent kvinneandel i styre innen år 2005, vil ikke være noe problem for oss, hevder prosjektleder i IKT-Norge Hilde Widerøe Wibe.
IKT-Norge

Vi har en 50/50 fordeling mellom kvinner og menn i toppledelsen. Det er et politisk ansvar, sier byrådsleder Erling Lae i Oslo kommune.  
Oslo kommune

Økt mangfold gir bedre økonomiske resultater, sier konsernsjef Hanne Kristiansen i Sparenbank1 Nord-Norge.   
Sparebank1 Nord-Norge

Netcom er ute etter den beste kompetansen i telecom markedet og de har ingen behov for å opprette spesielle tiltak for å rekruttere flere kvinner.
Netcom

Det helt naturlig for Konkurransedirektør Knut Eggum Johansen å benytte seg av den kompetansen som kvinner også besitter.
Konkurransetilsynet

Jeg tenkte ikke på ”kvinnekvoten” da jeg nylig ansatte to kvinner i Luftfartsverkets ledergruppe, innrømmer administrerende direktør Randi Flesland.
Luftfartsverket

Stadig flere IT-sjefer og innkjøpere er kvinner, derfor ønsker vi mange kvinner i vår ledelse og blant selgerne, sier Anne May Risung, personaldirektør i Xerox.
Xerox

Internasjonalt er Hewlett Packard (HP) kjent for å ta arbeid med mangfold på alvor. Jan Dagfinn Midttun svarer på hva som skjer i HP Norge.
Hewlett Packard

Prosjektet på Søviknes er en del av LiB prosjektet "Mangfald i Aker Brattvaag".
Søviknes Verft

Personalreglement i Aetat sier at Kvinnebasen skal tas i bruk når man leter etter kandidater til lederstillinger og det ikke er nok kvinnelige søkere.
Aetat
 

LK 14.12.2003