Månedens leder - mars/april 2001
Jan Dagfinn Midtun, Hewlett Packard Norge

Internasjonalt er Hewlett Packard (HP) kjent for å ta arbeid med mangfold på alvor. Ved hovedkvarteret i Silicon Valley i USA er både toppsjefen og halve toppledelsen kvinner. Men også i Norge er kvinneandelen høy. I dag er tre av ni i ledergruppen kvinner. Hva er det med HP?

- Jeg tror det først og fremst handler om vår kultur. Kreativitet og innovasjon står sentralt hos HP. Vi skal skape verdi gjennom de ansatte. Da må lederne ha en god porsjon ydmykhet og jobbe godt i team. Det har vist seg at det er mange dyktige kvinner som fyller denne rollen. Kvinnelige ledere bruker det beste av seg selv til å forstå sine medarbeidere.

Har dere bevisst tenkt kjønn når dere har rekruttert nye medarbeidere?

- I utgangspunktet er kjønn underordnet. Vi har sett etter bestemte kvalifikasjoner og egenskaper hos de profilene vi søker. For oss er kunden i sentrum. Da er det andre egenskaper enn det og være tøff og brutal som teller. Selvfølgelig kan kvinner være tøffe, men vi har sett etter en litt mer ydmyk mennesketype - ledere med evne til å få med andre. At vi satser på riktig bemanning, gir oss slitestyrke i organisasjonen. HP har en turnover på mellom tre og fire prosent.

I 1997/98 satte ledergruppen på agendaen at det skulle bli flere kvinner i ledelsen. Når en ny leder skulle ansettes, ble det stilt som krav at det skulle være minst en kvinne blant søkerene. Men Midtun innrømmer at dette ikke bare ble godt mottatt.

- Noen reagerte ”Hvorfor skulle vi lete spesielt etter kvinner når det fantes mange mannlige kandidater?”. Det var nok slik at tidligere måtte kvinner bevise sin verdi. Å få de første 15 prosent kvinner i ledende stillinger var tyngre, de neste 15 prosentene gikk lettere. Kvinner må ikke lenger forsvare seg eller bevise sin verdi. Det er akseptert med kvinner i ledelsen.

Midtun har ikke tenkt på om den relativt høye kvinneandelen i ledelsen sender et signal om at HP er en moderne arbeidsgiver, og derfor virker tiltrekkende på unge medarbeidere. Men han er overbevist om at det er mer enn lønn som teller.

- Vi må tilrettelegge arbeidsmuligheter. Som arbeidsgiver må vi vise tilpasningsdyktighet og fleksibilitet. De unge søker både kreative og krevende arbeidsplasser, og da stilles det andre krav til oss en noen år siden.

Hewlett Packard Norges hjemmesider finner du her
Hewlett Packard Norge

Nøkkeltall for Hewlett Packard Norge, kvinneandel, prosent.
          
Årsverk 30
Ledergruppen 33

Bedriftarkiv

 

   
  Kvinnebasen
KB 14.03.2001