Månedens leder - mai/juni 2001
Randi Flesland, Luftfartsverket

Luftfartsverket er en statlig flyplasseier, planlegger av infrastrukturen og fungerer som en statlig forvaltningsbedrift med eget styre. I 1998 ble det satt som målsetning at det skulle være fire kvinner i ledelsen i Luftfartsverket innen 2001.
- Jeg tenkte ikke på ”kvinnekvoten” da jeg nylig ansatte to kvinner i Luftfartsverkets ledergruppe, innrømmer administrerende direktør Randi Flesland. Disse kvinnene var de best kvalifiserte søkerne til stillingene.

Ingen bevisst strategi
Selv om Flesland ikke selv har hatt noen bevisst strategi for å rekruttere kvinner til ledende stillinger, vedgår hun at det muligens er lettere for henne som kvinnelig sjef å rekruttere kvinner.
- I den grad en kan snakke om typiske mannlige og kvinnelige trekk, tror jeg at jeg som kvinne vet å sette pris på ”typiske kvinnelige kvaliteter” som for eksempel det å agere i flere dimensjoner, og vise ansvarsfølelse.

Direktøren tror imidlertid de tradisjonelle oppfatningene av hva kjønn er, er i ferd med å forsvinne.
- Det finnes et skille mellom den eldre og den yngre generasjonen i arbeidslivet. For eksempel er de unge mye flinkere enn eldre til å fordele det ansvaret som følger med det å ha barn. Dette gjør at menn også møter den utfordringen det er å kunne kombinere arbeids- og familieliv. Evne til å prioritere riktig selv med flere ”baller i luften” på en gang, er en kvalitet en kan ta med seg ut i arbeidslivet - spesielt i lederstillinger som krever mye.
Hun fortsetter: - Jeg har tro på det ”hele mennesket”. Nå er skillet mellom arbeid og fritid i ferd med å viskes ut. Ved å gi fleksibilitet til de ansatte, får bedriften lettere fleksibilitet tilbake. ”Gammeldagse” bedrifter må endre seg for å holde tritt med utviklingen - både for å skape et godt arbeidsmiljø og for sikre seg kvalifisert arbeidskraft.

Mentor og rollemodell
Flesland er mentor for en yngre kvinne i AFFs program for ledertrening. Hun understreker at det viktigste er å skape selvtillit og selvinnsikt for å gi mot til å gå videre. Hun er også åpen for å lære av sin adept.

Kvinnebasen spør Flesland om hun er klar over at hun er en rollemodell.
- Jeg har ikke vært bevisst på å være en rollemodell, men i det siste har jeg fått en del tilbakemeldinger som tyder på at jeg som leder har vært med på å inspirere andre kvinner til å "tørre å løfte glasstaket".

I styret til Luftfartsverket er kvinneandelen på 33 prosent (40 % på de eiervalgte).
- Vi prøver å overholde regelen om at det skal minst være 40 prosent av det underrepresenterte kjønn i styret i vårt datterselskap. Igjen vil jeg påpeke at disse kvinnene sitter i styret fordi de er kompetente, ikke i egenskap av å være kvinner.

Direktøren tror ikke at kvinners fravær i styrerommene skyldes at kvinner mangler kompetanse. - Muligens er ikke kvinner like flinke som menn til å synliggjøre seg selv. I styresammenheng ser vi ofte at de få kvinnene som finnes er gjengangere. Akkurat slik mange menn er det.

Som en leder med visjoner om skape en moderne bedriftskultur, er Randi Flesland ikke redd for å ta i bruk nye verktøy for å nå sine mål. Den administrerende direktøren er selv registrert i Kvinnebasen og har søkt etter styrekandidater der.
- Jeg fant ikke den ønskede kandidaten, men, avslutter hun
- Jeg er sikker på at hun finnes!
Den administrerende direktøren benytter samtidig anledningen til å oppfordre flere til å registrere seg i Kvinnebasen for at utvalget skal bli bredere.

Luftfartsverkets hjemmesider finner du her
LuftfartsverketNøkkeltall for Luftfartsverket, kvinneandel, prosent.
          
Ledergruppen 56
Regionsdirektører 9
Styret 33

(Seks av de ni styremedlemmene er oppnevnt av Samferdselsdepartementet, og av disse 6 er altså 3 kvinner. De resterende medlemmene er de ansattes representanter)

Bedriftarkiv

 

   
  Kvinnebasen
KB 15.05.2001