Månedens leder - januar/februar 2001
Konkurransedirektør Knut Eggum Johansen

Konkurransetilsynets formål er å sørge for effektiv bruk av av ressursene i samfunnet. Derfor er det helt naturlig for Konkurransedirektør Knut Eggum Johansen å gjøre nettopp det: å benytte seg av den kompetansen som kvinner også besitter. Konkurransetilsynet utmerker seg ved å ha økt andelen kvinner i ledende stillinger fra 13 prosent i 1998 til 34(!) prosent per dags dato.

- For meg er det helt naturlig å ansette og omgås kvinnelige ledere. Men det er viktig å huske på at kvinner er like forskjellige seg i mellom som menn er det. Jeg ønsker ikke å ansette kvinner i lederstillinger kun fordi de er kvinner. Viktigst er egnethet og faglige kvalifikasjoner. Det er likevel verdt å merke seg at kvinner er seriøse, profesjonelle, fokuserte og mer strukturerte enn menn når de først tar på seg lederoppgaver.

Konkurransetilsynet satte i gang en handlingsplan for flere kvinner i ledelse i 1998. Handlingsplanen ble forankret hos toppledelsen og etatens målsetting om å bringe mer balanse i kjønnsfordelingen blant lederne ble tatt inn tilsynets strategiplan. Blant tiltakene som ble satt i verk var en gjennomgang av rekrutteringsprosessen, medarbeidersamtaler som tar opp problemstillingene og synliggjøring av kvinnelige medarbeidere for lederstillinger.

Av seks personer i ledergruppen, er det nå tre kvinner. Når Eggum Johansen først går gjennom organisasjonskartet blir han faktisk overrasket selv over hvor mange kvinner det er i ledende stillinger. Han er ikke i tvil:

- Ledelsen fungerer bedre med en god kjønnsbalanse. Det sies at mange mannlige ledere er redd for konkurransen fra godt kvalifiserte kvinner. Det er ikke jeg! Jeg er ikke redd for å ha sterke kvinner i min ledergruppe.

- Det handler om å utnytte ressursene og kompetansen på best mulig måte, jamfør Konkurransetilsynets formål. Selvfølgelig er det slik at staten har en målsetting om økt likestilling, og vi er pålagt å oppfylle visse krav som Arbeids- og administrasjonsdepartementet setter, men jeg kan trygt si at kvinnene som søker seg til oss er godt faglig kvalifiserte. Kvinner utgjør halvparten, og ved enkelte utdanningssteder mer, av de som nå tar høyere utdanning. Det ville være sløsing med ressurser å ikke rekruttere disse kvinnene.

Det kan kanskje se ut som om Konkurransetilsynet i fremtiden må rekruttere flere menn for å ha en god kjønnsbalanse i ledelsen?

- Det viktigste for meg er å rekruttere de beste kandidatene. Kjønn er underordnet. Jeg er i en viss grad for kvotering, men jeg har sett triste eksempler på bruk av radikal kvotering som ikke har fungert.

Konkurransedirektøren har selvfølgelig hørt om Kvinnebasen, og han har besøkt sidene, men han har til nå ikke hatt behov for å bruke den.

Konkurransetilsynets hjemmesider finner du her
Konkurransetilsynet


Nøkkeltall for Konkurransetilsynet, kvinneandel, prosent.
          
  I dag
Årsverk 45
Ledergruppen 50
Ledelse totalt 34
Regionssjefer 0
 

Bedriftarkiv

 

   
  Kvinnebasen
KB 12.01.2001