kvinnebasens logo  
nyhetsarkiv bedriftsarkiv profilarkiv

Andre databaser

Styrekandidater
I samarbeid med Handelshøyskolen BI arrangerer Innovasjon Norge et kompetansegivende kurs i styrearbeid. Kandidatene registreres fortløpende i databasen "Styrekandidater".

Kildens forskerbase
Kildens forskerbase, er en database med oversikt over kvinnelige forskere og kvinne- og kjønnsforskere i Norge.

HegnarOnline - Hvem er hvem
Her kan du følge med på utviklingen i andelen kvinner i styrene og blant annet se hvem som er over og under lovens krav.

WITEC
European Database for Women Experts in SET (Science, Engineering and Technology). WITEC er et europeisk COMETT program, hvor Norge på sikt også skal inkluderes.

European Database Women in Decision-making
Kontaktinformasjon til kvinner med makt innenfor politikk, bankvirksomhet og andre samfunnsområder.

FEMDOK, Kvinnovetenskapligt forum
Databasen FEMDOK omfatter pågående og avsluttede forskningsprosjekter og avhandlinger, samt forskere og forskningsprosjekter innenfor kvinne- kjønns- og likestillingsforskning i Sverige.

The European Women's lobby
More women in the European Commision 2004-2005

 

 

Tips oss 
kvinnebasen@nav.no

JEL 02.10.2006